Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Átvilágításhoz (2013-2018)

2017.06.28

Tulajdoni lap másolatok, illetve térkép másolatok a "Tulajdoni lapok", illetve a "Térkép, térkép másolatok" menüpontban!

 

A beszámolók díjmentesen lekérdezhetőek és letölhetőek a :

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap  weboldalról is!

 

 

C É G E K :

 

B E S Z Á M O L Ó   2 0 1 8 :

CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. 2018. év BESZÁMOLÓ:

(2019. február 2.)

 

CZADO Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2018.

 

CZADO Kft. Kiegészítő Melléklet 2018.

 

CZADO Kft. Taggyűlési Jegyzőkönyv 2019-1

 

CZADO Kft. - Független Könyvvizsgálói jelentés - 2018

 

 

L. B. Vetus Kft. 2018. év BESZÁMOLÓ:

(2019. január 31.)

 

L. B. Vetus Architect Kft. 2018. évi BESZÁMOLÓ

 

L. B. Vetus Kft. Kiegészítő Melléklet 2018.

 

L. B. Vetus Kft. Taggyűlési Jegyzőkönyv 1-2019

 

L. B. Vetus Kft. Független Könyvvizsgálói Jelentés - 2018

 

 

L. B. Hungarchitect Kft. 2018. év BESZÁMOLÓ:

 

L. B. Hungarchitect Kft. EGYSZ. ÉVES BERSZÁMOLÓ 2018.

 

L. B. Hungarchitect Kft. Kiegészítő Melléklet 2018.

 

L. B. Hungarchitect Kft. Taggyűlési Jegyzőkönyv 2019-1

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Az L. B. Vetus Architect Kft.-nek 2013. év óta árbevétele nem volt. A cég ráfordításai/költségei csak és kizárólag a minimálisan szükséges tételekből tevődnek össze (pl.: bankszámla fenntartás költségei, kamarai hozzájárulás megfizetése), ezek jól látszódnak a cég által benyújtott egyszerűsített éves beszámolókban is. 2012. évben a cégnek minimális (600e Ft) árbevétele volt a fejlesztési terület egy részének időszakos bérbeadásából.

 

A CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. 2011-2018. évek során nem végzett gazdasági tevékenységet, kizárólag a fejlesztési terület fenntartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatos költségei merültek fel a cégnek (pl.: bankszámla fenntartás, kamarai hozzájárulás). Ezekben az években a cégnek árbevétele nem volt (mint ahogy korábban sem).

 

 

 

2018. május 1-jei, az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az

elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat weboldaláról letöltött és PDF formátumúvá alakított "tárolt cégkivonatok":

L. B. Vetus Architect Kft. tárolt cégkivonata

CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. tárolt cégkivonata

L. B. Hungarchitect Kft. tárolt cégkivonata

 

 

KORÁBBI ÉVEK BESZÁMOLÓI:

 

2017. évi gazdálkodásról készített és elfogadott egyszerűsített éves beszámolók:

L.B. Vetus Kft. 2017. évről készített egyszerűsített éves beszámoló:

L. B. Vetus Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója

L. B. Vetus Kft. - 2017. év - eredményfelosztási határozat

L. B. Vetus Kft. - 2017. év - Kiegészítő Melléklet

 

CZADO Kft. 2017. évről készített egyszerűsített éves beszámoló:

CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. 2017. évről készített e. beszámoló

CZADO Ingatlanfejlesző Kft Eredményfelosztási Határozat 18.feb.2

CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. - 2017. év - Kiegészítő Melléklet

 

 

L. B. Hungarchitect Kft. 2017. évről készített - benyújtott - egyszerűsített éves beszámoló (2018.02.24.):

L. B. Hungarchitect Kft. 2017. évi egysz. éves beszámoló

 

2016. év és az azt megelőző időszakok:

 

Elfogadott és benyújtott (közzétett) egyszerűsített éves beszámolók:

L. B. Vetus Architect Kft. 2016. évi egysz. éves beszámolója

L. B. Hungarchitect Kft. 2016. év egysz. éves beszámoló

CZADO Kft. 2016. évi egysz. éves beszámoló

L. B. Vetus Kft. 2015. év egysz. éves beszámoló (2014,2015)

L. B. Hungarchitect Kft. 2015. év egysz. éves besz. (2014, 2015)

CZADO Kft. 2015. év egysz. éves beszámoló (2014, 2015)

L. B. Vetus Kft. 2013. év egysz. éves beszámoló (2012, 2013)

L. B. Hungarchitect Kft. 2013. év egysz. éves besz. (2012, 2013)

CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. 2013. évi egysz. éves besz./2012-13

(5 év mérlegének és eredménykimutatásának adatai, a 2015. év beszámolójában

láthatók 2014. év adatai, míg a 2013. év beszámolójában 2012. év adatai is)

L. B. Vetus Architect Kft. és CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. az ingatlanok (Bp. XI. ker., 43587/11 hrsz. és Bp. XI. ker., 43587/17 hrsz.) tulajdonosai. Mindkét cégnél az ingatlanok a befektetett eszközök -azon belül ingatlanok- közé kerültek besorolásra. Fent nevezett cégek az ingatlanok állagmegóvásán kívül egyéb tevékenységet 2010. óta nem végeztek, adófizetési és adóbevallási kötelezettségeiknek eleget tettek. Követeléseik kisösszegű, különböző adónemeken lévő túlfizetésekből állnak. Még az előző évtizedben lezajlott ingatlanvásárlások a tulajdonosok által biztosított forrásokból zajlottak (tagi kölcsönök), melyeket a tulajdonosok a saját bankszámlájukról utaltak a cégek bankszámláira. Mind az ingatlan vásárlások, mind az ingatlanok számviteli elszámolása, az ingatlanok tárgyi eszközök közé történő besorolása, valamint az ezekhez kapcsolódóan történt (hosszú lejáratú kötelezettségek között szereplő) tagi kölcsön igénybevételek olyan időszakban történtek, képződtek amit a NAV többszöri -különböző időszakokat érintő- íratbetekintésekkel levizsgált, az elszámolásainkban, főkönyvi könyvelésünkben, analítikáinkban rögzítettekkel kapcsolatban kifogással nem élt, elmarasztaló megállapítást nem tett.

A kikötőhely engedélyesi jogával L. B. Hungarchitect Kft. rendelkezik.